HeksiePeksie is een Speeltheater voor groot en klein!

     

4 januari 2018

Voor de basisschool kinderen uit Blije, Ferwert en Reitsum was er in het MFA Fjildsicht in Blije een Kerst-vakantie- instuif.

De kinderen konden lekker spelen klauteren en ballen in de gymzaal, en sneeuwpopjes knutselen en nog veel meer leuke dingen versieren.

Deze instuif was georganiseerd door
Heksie Peksie i.s.m.
Ferwerderadiel yn beweging
en de Activiteitencommissie Blija